Visste du at skjærgårdstjenesten fjerner søppel, bygger og vedlikeholder boder, utedoer, benker, bord og bålplasser langs kystlinjen i din kommune?

Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 etter initiativ fra Miljøverndepartementet, og etter påtrykk fra Oslofjordens Friluftsråd. I 2008 bevilget OF mer enn en halv million kroner til tjenesten. OF er dessuten sekretariat for Skjærgårdstjenesten, men den praktiske driften organiseres av utvalgte vertskommuner med ansvar for båter og mannskap. Egne driftsstyrer, hvor samtlige kommuner, fylkeskommuner, fylkesmennene og OF er representert, følger arbeidet. Partene spleiser på driften og båtfondet. Båtfondet brukes til å finansiere kjøp av nye båter og til større reparasjoner.

Oslofjorden er organisert i 4 driftsområder:
1. Ytre øst fra Hvaler, via samtlige kommuner langs kysten til  Vestby.
2. Kystkommunene i Indre fjord fra Frogn og via samtlige
kommuner langs kysten til Oslo og ut til Hurum i vest.
3. Ytre vest fra Larvik via samtlige kommune langs kysten og
opp til Hurum.
4. Telemarkskysten med kystkommuner i dette fylket.

Mye nytt skjer!

Skjærgårdstjenesten på Hvaler har f.eks utviklet ett nytt ryddekartet for marint søppel. Kartet viser påslagssoner og påslagsområder for marint søppel i Ytre Hvaler nasjonalpark, basert på mange års erfaring med innsamling i ytre Hvaler. Kartet viser også punkter for båt-anløp, sekkeplassering, parkering samt enkelte stier og veier som kan ta deg fram til ryddeområdet. Årlig samles 6-9 tonn marint søppel i området.

Kartet finner dere HER

Zoom inn og se detaljer for ryddeområdet. Du kan skifte mellom flyfoto og vanlig kart for å få enda bedre oversikt.

Informasjonsbokser kommer fram når du klikker på områder og punkter.

Nb! Kartet er første utgave fra mars 2017 og vil senere bli utvidet til også å omfatte øvrige ryddeområder i hvaler kommune.

Skjærgårdstjenesten bistår Kystlotteriet med opphenting av marint avfall. Mer om returpunkter –  hvor dere kan levere sekker når de er plukket –  og kontakt informasjon til Skjærgårdstjenesten der du bor finner du HER

Kystlotteriet er prisgitt Skjærgårdstjenesten

 

Uten Skjærgårdstjenesten hadde veien blitt lang å gå!

 

Skjærgårdstjenestens primæroppgaver:

 

• Renovasjon i sesongen og strandrydding  om våren.

• Vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten.

• Det er store friområder på hver side av fjorden som er under oppsyn. Båtene har ca 150 anløp på hver side hvor det er anlegg som skal driftes og vedlikeholdes (avfallstativ, brygger, toalettanlegg, badebøyer etc).

• Informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården.

• Oppsynsoppgaver i naturvernområder, fiskerioppsyn mm. på oppdrag fra SNO.

• Hovedsesongen for skjærgårdstjensten  er fra mars til sent ut på høsten.