Strandrydding skal være en hyggelig og sikker aktivitet.

Oslofjordens Friluftsråd har satt opp ett sett av rutiner som vi anbefaler alle å gå gjennom før man organiserer en felles ryddedag.

LAST NED:  Sikkerhetsveileder_KL_2017

Før dere drar ut på strandrydding bør det derfor organisering og rutiner gjennomgås samt nødvendig utstyr være på plass.

UTSTYR:

Koordinator/lærer: Søppelsekker, hansker, registreringsskjema, førstehjelpsutstyr, kasteline, mobil. Ryddeklyper, river, sag og saks kan også være aktuelt mange steder.

Elevene: Hansker, godt skotøy (støvler), klær som kan bli møkkete, (redningsvest?)

Generelle rutiner:

 • Det bør utnevnes en sikkerhetsansvarlig. Denne personen har hovedansvaret ved en eventuell ulykke (Ta hånd om skadede, varsle, organisere transport ect.)
 • Er du i tvil om alvorlighetsgraden ved en ulykke, kontakt 113.
 • Ulykker og hendelser bør nedtegnes i et skade- og avviksskjema.
 • Elevene bør få informasjon om arbeidsområdet som skal benyttes. Merk gjerne opp ytterpunkter slik at en unngår at noen blir borte og for å ha bedre oversikt over alle elever.
 • Gi elevene informasjon om glatte svaberg (spesielt i vannkanten og etter regnvær)
 • La elevene arbeide sammen i små grupper.
 • Vurder bruk av vest (Elevenes alder, vanndybde, vanntemperatur og geografiske forhold bør tas med i vurderingen)
 • Informasjon om farlige gjenstander:
  • Flytende væske på kanner skal håndteres av voksne. Lukt forsiktig på væsken. Vann kan helles ut. Annen væske oppbevares i beholderen og leveres som spesialavfall.
  • Sprøyter med spiss skal aldri håndteres av barn. En voksen kan forsiktig samle sprøyter i en tom flaske med kork.
  • Vis varsomhet ved behandling av tremateriale med spiker.

ROS Analyse