Naturvernforbundet i Halden ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte onsdag 22.mars kl 18:00 på Halden vg skole – avd Porsnes.

Etter årsmøte ca kl 19 – blir det kaffe  og noe å bite i og et åpent møte. Sten Helberg – ideinnehaveren til Kystlotteriet –  kommer og holder ett foredrag om bagrunn og ide. Halden Kommune har nettopp blitt støttespiller, sponsor av Kystlotteriet – og Sten vil gi en orientering om hvordan Kystlotteriet kan få flere med på å rydde søppel langs vår kyst.

Naturvernforbundet i Halden har hatt et aktivt år bak seg. Mye av virksomhet har dreid seg om å få barn og unge til å bli nysgjerrig på naturen, som ugletur og flaggermusnatt. De har merket stier  og satt opp ny natursti på Ulveholtet. Full årsmelding finner du her: Årsmelding for 2016.pdf (pdf-fil, 186 kB)

Vi håper vi ses!

Årsmøtet følger denne malen:
Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Sak 2 Godkjenning av innkalling, dagsorden og saker til eventuelt
Sak 3 Årsmelding
Sak 4 Forslag til aktivitetsplan
Sak 5 Regnskap og budsjett
Sak 6 Valg
Sak 7 Eventuelt og innmeldte saker

Velkommen!

For mer informasjon se Naturvernforbundet i Halden sin hjemmeside!