Siden vi startet opp Kystlotteriet for to år siden har det sakte men sikkert vokst. Først fra Hvaler og Fredrikstad ut til resten av Østfold, deretter fulgte den ene kommunen etter den andre, i Vestfold, Telemark, Aust Agder og Sogn og Fjordane. Og fra 5. Mail kan vi med stolthet si at vi har vokst ut av landet og nå også er tilstede i Danmark!

 “Det er en drøm som går i oppfyllelse. Det viktige her er at vi med dette kan stoppe avfallet før det kommer til Norge! Det er mye søppel som er innom Danmarks vestkyst før det kommer hit til oss. Og med tanke på Danmarks topografi er jobben mye, mye enklere. Der er det jo nesten bare strender,” smiler en veldig fornøyd Kystlotteri-general Sten Helberg.

Takket være Interreg prosjektet – Ren Kystlinje – og vårt unike samarbeide har dette latt seg gjøre og blitt en realitet. Vi er fantastisk stolte og glade for å ha Danmark med på lage!