KYSTLOTTERIET er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering.

“Kystlotteriet skal motivere folk til å rydde søppel i skjærgården ved hjelp av premiering. På denne måten ønsker Kystlotteriet å øke bevisstheten rundt marin forsøpling, og å tilby folk en mulighet til å gjøre en innsats for miljøet gjennom noe som minner litt om en skattejakt. Når alle bidrar litt, blir resultatet stort.”

– Helberg, initiativtaker for Kystlotteriet.

ABSOLUTT ALLE KAN BIDRA!

Enkeltpersoner, familier, skoleklasser, foreninger og alle andre større eller mindre grupper av deltakere kan delta.

Jo flere, jo bedre! Husk at mindreårige skal ledsages av voksne av sikkerhetsmessige årsaker.

Vi anbefaler alle deltakere å gjennomføre vår sikkerhetsveileder før man beveger seg i fjæra for å rydde søppel.

HVORFOR GJØR VI DETTE?

Marin forsøpling er et evigvarende problem som kan skyldes skipsforlis, dumping av søppel ved og nær kysten, manglende sikring av last om bord på ulike fartøyer og ekstremvær. Men det kommer også fra deg og meg og den q-tipsen vi kastet i toalettet uten å tenke oss om – og på ett eller annet tidspunkt ender den opp i havet.

Vi ønsker å fokusere på at vi alle kan gjøre noe, lite eller stort!

Om Marin Forsøpling

Hvert år havner åtte millioner tonn plastavfall i verdenshavene. Det antas at mengdene vil doble seg i 2030 og firedoble seg i 2050. Ifølge nye studier står ti land i Asia og Afrika for 70 prosent av verdens marine plastavfall.

Marint avfall tar livet av mer enn en million sjøfugl, hundretusenvis av marine pattedyr og et ukjent antall fisk over hele verden. Omfanget ser ut til å øke med forbruket. Plast er spesielt problematisk fordi det brytes svært sakte ned, og kan fragmenteres til mikroplast. Det kan forårsake alvorlige skader på dyr som svelger plast, kveles, skader seg, eller får i seg miljøgifter. LES MER

Kilde: Miljødirektoratet

KYSTLOTTERIET I PRAKSIS

Hent sekk – plukk søppel – lever til retur
Alle som ønsker å delta må hente Kystlotteriets egne søppelsekker og lodd på angitte utleveringspunkter.

Fyll sekken med marin søppel, fest på loddet og ta kontakt med skjærgårdstjenesten eller den aktøren som står for opphenting i din kommune.

Oversikt over hvordan dette foregår i din kommune finner dere HER.


(Loddet består av to deler, en del skal følge sekken slik at man er med i trekningen av de ulike premiene. Kvitteringsdelen av loddet oppbevares av deltakeren. Skulle man miste denne delen av loddet er man fremdeles med i trekningen, viktigst er at loddet er godt festet til sekken når du leverer den inn!)

Rundt midten av sekkene er det markert en stiplet linje beregnet på unge deltakere. Men det er lov å levere inn en sekk som ikke er helt full også av voksne – alle bidrag mottas med takk!

Trekning av nasjonale premier vil foregå jevnt over i den perioden Kystlotteriet er aktivt, med en hoved trekning i desember der alle lodd levert inn i løpet av året er med. Alle som deltar er med på samtlige trekninger, så her kan man vinne flere ganger!

Så vil det også flere steder være små og store flotte lokale premier som vil bli trukket bland de lodd som har kommet inn i den enkelte kommunen.


Det vil bli tatt stikkprøver av innholdet i de innleverte sekkene, og søppel som ikke er i kategori marin søppel, vil kunne diskvalifisere for å være med i trekning om premier.

Se mer informasjon om hvilke kommuner som er med og hvordan man kommer i gang med Kystlotteriet på denne siden.

Kystlotteriet pågår i perioden mars til november.