Bli med på en undersjøisk reise langs norskekysten – fra sofakroken!

 

En av årets premier i Kystlotteriet er den flotte boka «Havets hemmeligheter», hvor du får møte nesten 300 ulike arter som lever under havoverflaten langs norskekysten. Boka er skrevet av Erling Svensen & Bjørn Gulliksen.

Vi deler ut to stk bøker, og du kan vinne én av dem. Trekningen skjer i løpet av den første uka i 2022.

Om boka

«Boken er en undersjøisk reise langs norskekysten og gir leseren nærkontakt med nærmere 300 ulike arter som lever fra havoverflaten og ned til 50 meters dyp. Store bilder med spennende detaljer og en velskrevet og kortfattet populærvitenskapelig tekst gjør reisen både lærerik og fascinerende.

Havets ressurser har gitt livsvilkår til menneskene langs kysten helt siden siste istid. Fiske og fangst av alt fra torsk og brisling til store sjøpattedyr har vært viktig for norsk økonomi gjennom århundrer, og i de siste tiår har akvakultur også blitt en særdeles viktig næringsvei.

Et nytt marint satsingsområde med potensial er bioprospektering. Økonomisk kan det gi svært lukrative muligheter i årene som kommer. For å finne de verdifulle organismene, er kunnskap om forekomst av artene og deres livsvilkår i habitatene viktig. Norges lange historie knyttet til høsting fra havet, sammen med nyere kunnskap, gir et solid grunnlag for å motvirke at arter blir utpekt som truet på ikke-vitenskapelig grunnlag.

Boken formidler i det alt vesentlige bilder og kunnskap om jomfruelige leveområder (habitater). Dette gir bakgrunnsmateriale til å forstå når et habitat er påvirket av negative menneskelige aktiviteter som kanskje ikke kan observeres ved første øyekast. Ved å øke kunnskapen om hvorledes friske habitater ser ut, kan det skapes et større engasjement for å forvalte havet på en rett måte.»

Bli med på en undersjøisk reise langs norskekysten – fra sofakroken!   En av årets premier i Kystlotteriet er den flotte boka «Havets hemmeligheter», hvor du får møte nesten 300 ulike arter som lever under havoverflaten langs norskekysten. Boka er skrevet av Erling Svensen & Bjørn Gulliksen. Vi deler ut to stk bøker, og du …