Læreplanen i naturfag sier blant annet at elevene skal «observere og gi eksempler på hvordan menneskelig aktivitet har påvirket et naturområde, undersøke ulike interessegruppers syn på påvirkningen og foreslå tiltak som kan verne naturen for framtidige generasjoner», og for å virkelig se hva økt forbruk og produksjon av avfall fører til setter akkurat dette kompetansemålet i perspektiv.

Da rektor og lærere fra Farsund ungdomsskole fikk høre om Kystlotteriet på et møte med Farsund kommune tenkte de dette var en fin aktivitet –  midt i blinken for hva læreplanen skisserer – og samtidig får ungdommen opp fra stolene og ut i naturen! « Kystlotteriet er et flott tiltak for å sette fokus på en ren kyst, og vi er veldig glade for å ha vært med å bidra til prosjektet » sier Agnete B. Salvesen.

Elisabeth, Endre, Lea og Johannes


Mandag 22.5 deltok elevene som ikke skulle opp til eksamen på Kystlotteriet. Elevene fikk en introduksjon om hvorfor forsøpling av havene er så farlig, og hvorfor det er viktig å rydde opp og resirkulere mest mulig avfall.

Marcus, Zoran, Elisabeth og Marie

Elevene gjorde en utmerket jobb. Kystlinjen langs rundkjøringen ved Listerveien, gjennom byen, Farøy og Engøy, badehuset og Lauervik båthavn ble renset for søppel. Posene ble behørig merket, og brakt til hentestedene. Deretter grillet vi og hadde natursti på Varbakk.

Grilling, kake og natursti på Varbakk

«Gøy med en annerledes dag» sa en av elevene for å oppsummere dagen. «Hadde ikke trodd at det var så mye søppel her», sa en annen. «Jeg fant en flaskepost, nå skal jeg finne ut hvem som har laget den. Tenker jeg får sjekke på Facebook», sa en tredje.

Ester, Joar, Kristoffer, Martin og Sara