VELKOMMEN TIL

KYSTLOTTERIET

Hent sekk  –   Plukk søppel   –  Vinn premier!

Hent Sekk

Plukk Søppel

Lever til Retur

Å delta i Kystlotteriet er superenkelt!

Alt du trenger å gjøre er å oppsøke ett av våre mange utleveringspunkter som du finner i linken under her, motta sekk og lodd, når sekken er fylt med marint søppel, fyller du ut loddet og fester det til sekken. Behold kvitterings delen av loddet selv.

Nå skal sekken leveres til nærmeste returpunkt, de finner du under her.

På returpunktet blir sekken hentet av våre samarbeidspartnere, som samler inn det ferdig utfylte loddet.

Du er nå med i trekkningen av våre flotte premier.

Lykke til!

Husk ALLTID å gi beskjed om hvor du har satt fra deg sekken slik at vi raskt kan få hentet den – at den ikke blir stående og igjen blir søppel!

 

Hva er Kystlotteriet

Kystlotteriet er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lokalt og regionalt næringsliv samt ulike sponsorer og samarbeidspartnere som alle tar sikte på å rydde kystlinja for marin forsøpling og gi det ny verdi gjennom premiering.

Les mer

Hvem er vi?

Kystlotteriet er et samarbeid mellom frivillige, Skjærgårdstjenesten, kommuner, renholdsverk, forvaltningsmyndigheter, lokalt og regionalt næringsliv.

Når du ser Kystlotteriet i fjæra eller på svabergene består vi av engasjerte enkeltpersoner, hele familier, skoleklasser, barnehager, lag, foreninger og bedrifter som ønsker å gjøre noe med den marine forsøplingen som truer vår kyst.


Vi ønsker veldig gjerne at barnehager og skoleklasser skal delta slik at man lærer de minste kunnskap og ansvar som i fremtiden verner om vår kystlinje.

 

Husk: Mindreårige SKAL ledsages av voksne av sikkerhetsmessige årsaker!


Vi anbefaler alle deltakere å gjennomføre vår sikkerhetsveileder før man beveger seg i fjæra for å rydde søppel.


 

Les mer