Å delta i Kystlotteriet er superenkelt!

Alt du trenger å gjøre er å oppsøke ett av våre mange utleveringsteder,
motta utstyret, fyll opp sekken med maritimt søppel og du er igang!

 Se en liste over våre utleveringspunkter ved å klikke her.

Å delta i Kystlotteriet er superenkelt!

Når sekken er fylt med marin søppel, fyller du ut loddet og fester det til sekken.

Barn under tolv år trenger bare fylle sekken opp til den striplede linje på midten.

Å delta i Kystlotteriet er superenkelt!

Når du har fylt ut og festet loddet til din sekk med marin søppel, skal denne leveres til nærmeste returpunkt der den blir hentet av en av våre samarbeidspartnere. Returpunktene er mange, og flere steder jobber vi sammen med Skjærgårdstjenesten for innsamling sekker og lodd.
Klikk her for informasjon om hvor du skal ringe for levering av sekkene!
Husk ALLTID å gi beskjed om hvor du har satt fra deg sekken slik at vi raskt kan få hentet den – at den ikke blir stående og igjen blir søppel!

Hvem er vi?

Kystlotteriet er en grasrotbevegelse sammensatt av entusiaster og strategiske samarbeidspartnere.

Når du ser Kystlotteriet i fjæra eller på svabergene består vi av engasjerte enkeltpersoner, hele familier, skoleklasser, barnehager, lag, foreninger og bedrifter som ønsker å gjøre noe med den marine forsøplingen som truer vår kyst.

Vi ønsker veldig gjerne at barnehager og skoleklasser skal delta slik at man lærer de minste kunnskap og ansvar som i fremtiden verner om vår kystlinje. Husk: mindreårige SKAL ledsages av voksne av sikkerhetsmessige årsaker!

Vi anbefaler alle deltakere å gjennomføre vår sikkerhetsveileder før man beveger seg i fjæra for å rydde søppel.